Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 97020004, Nejvyšší podání 66.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační chatka Folknáře

Rekreační objekt

ID
97020
Číslo jednací
97020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-14 15:15:00
Ukončení dražby
2020-10-14 15:45:26
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- budova Děčín XXVIII- Folknáře, č.e. 9342, rod.rekr, stavba stojí na pozemku St. 144, LV 10002 (cizí vlastník, není součástí dražby) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území Folknáře.

Zahrádkářská chata je samostatně stojící stavba s jedním podzemním a jedním nadzemním podlaží, situovaná na pozemku čís. parcely St. 144, k.ú. Folknáře. Z důvodu neumožnění prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice stavby. Svislé nosné konstrukce 1. NP jsou dřevěné, oboustranně obíjené, 1. PP je zděné se smíšeného zdiva, střecha je sedlová opatřená krytinou z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, úpravu vnějších povrchů tvoří 1.NP nátěr, v 1. PP hrubá omítka, dveře jsou dřevěné, okna jsou dřevěná jednoduchá, předložené schody jsou kovové s dřevěnými stupni. Podle informace od vlastníka sousední nemovitosti má chata vnitřní instalaci elektrického proudu o napětí 220 V, jiné instalace provedeny nejsou. V areálu zahrádkářské osady je veřejně přístupná pitná voda ve vzdálenosti cca 50 m. Přesné stáří zahrádkářské chaty nebylo zjištěno, podle informace od vlastníka sousední nemovitosti je její stáří přibližně 35 let. Na chatě nejsou zvnějšku patrné žádné statické závady, na exteriéru je patrný vliv zanedbané údržby (poškozené vnější povrchy, poškozené klempířské konstrukce apod.). Přesný stavební stav ostatních konstrukcí a interiéru stavby z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, podle informace od vlastníka sousední nemovitosti byla podzemní část nemovitosti zaplavena vlivem přívalových dešťů, předpokládáme tedy zhoršený stavební stav. Stavba se nachází- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci