Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 124019002, Nejvyšší podání 666.666 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 3 + 1 Terezín

Byt

ID
124019
Číslo jednací
124019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-10-21 14:00:00
Ukončení aukce
2020-10-21 14:50:02
Nabídková cena
402.810 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
25.000 CZK
Předmět aukce
- jednotka č. 108/7, byt, nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 104, 105, 106, 107, 108, část obce Terezín, stojícího na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, kdy jednotka č. 108/7 je zapsaná na LV 1133, budova č. p. 104, 105, 106, 107, 108 na LV 1132, a pozemek, parcela č. 22 na LV 1132, jednotka je vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVB“), se kterou je spojen: a) podíl o velikosti ideálních 9887/108822 na společných částech domu č.p. 104, 105, 106, 107, 108, část obce Terezín, stojícího na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, LV 1132; b) podíl o velikosti ideálních 9887/108822 na pozemku, parcele č. 22, katastrální území Terezín 766470, LV 1132, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1133,1132 pro katastrální území Terezín.

Bytová jednotka č.108/7 umístěná v 1. nadzemním podlaží bytového domu čp. 104, 105, 106, 107 a 108 v Terezíně. Dům je postaven na pozemku parc. č. 22 evidovaném v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Dům je napojen na elektrický proud 220/380 V, na městský vodovod, kanalizaci a plyn. Topení a ohřev užitkové vody je zajišťován z lokálních zdrojů. Byt 3 + 1 o výměře 98,87 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu