Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 91020001, Nejvyšší podání 16.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Ratenice- podíl 1/2

Pozemek

ID
91020
Číslo jednací
91020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-14 14:30:00
Ukončení dražby
2020-10-14 15:02:02
Odhadní cena
25.000 CZK
Nejnižší podání
16.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
4.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 323/1- orná půda o výměře 2795 m2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 286 pro katastrální území Ratenice

Pozemek je situován mimo souvislou zástavbu obce, severovýchodně od obce, na rozhraní katastrálních území Ratenice a Vrbová Lhota. Jedná se o parcelu nepravidelného tvaru, v terénu bez znatelných hranic, tvořící součást zemědělsky obhospodařovaného celku, v místě bez přímého přístupu z veřejné komunikace. Terén v místě je rovinný, předmětná parcela se nachází v plochách zemědělských. Jedná se o pozemek zemědělský, tvořící součást většího celku, bez trvalých porostů.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci