Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 92020001, Nejvyšší podání 8.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Ledeč nad Sázavou- podíl 1/3

Pozemek

ID
92020
Číslo jednací
92020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-14 14:45:00
Ukončení dražby
2020-10-14 15:15:02
Odhadní cena
12.800 CZK
Nejnižší podání
8.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. 2616/3- zahrada o výměře 130 m2, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 531 pro katastrální území Ledeč nad Sázavou.

Pozemek se nachází v severní části města, v části Horní Ledeč. Pozemek je po právní stránce přístupný z pozemků ve vlastnictví státu. Nachází se však za potokem a oplocením, samotný pozemek je pak plně zarostlý živým plotem mezi pozemky různých vlastníků. Ze severní strany sousedí s pozemkem ve vlastnictví části spoluvlastníků pozemku. Dle územního plánu je pozemek součástí rozsáhlejších zastavitelných ploch – sousední pozemky jsou stavební (pro bydlení). Samotný pozemek však vzhledem ke svému tvaru a umístění není možné považovat za stavební. Pozemek je zatížen věcnými břemeny – právo braní vody a vedení vodovodního potrubí. Jedná se o starší břemena (z 50. a 60. let) a jsou ve prospěch nesousedících nemovitostí, z dostupných informací však nelze vyloučit jejich aktuálnost – obdobnými břemeny jsou zatíženy i sousední nemovitosti a v místě pravděpodobně stále probíhají podzemní vodovodní rozvody.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci