Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 89020001, Nejvyšší podání 11.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Jílové u Děčína- podíl 1/12

Pozemek

ID
89020
Číslo jednací
89020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-14 14:15:00
Ukončení dražby
2020-10-14 14:30:05
Odhadní cena
23.000 CZK
Nejnižší podání
11.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 3555/19- orná půda (769 m2) pozemek parc.č. 3576/3- trvalý travní porost (1179 m2) pozemek parc.č. 3582/3- ostatní plocha (68 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 701 pro katastrální území Jílové u Děčína

Pozemky jsou situované mimo zastavitelnou část obce, jedná se o pozemky charakterově jako společné plochy v rámci zahrádkářské kolonie, rozloha pozemků činí v součtu 2.016 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako „zvláštní území sloužící oddechu“. Na pozemku se nachází traviny a oplocení kolonie tvoří pletivo do ocelových sloupků. Pozemky jsou mírně svažité a přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci