Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační objekt Dolní Jílovice

Rekreační objekt

ID
161019
Číslo jednací
161019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-11-11 14:00:00
Ukončení dražby
2020-11-11 14:30:00
Odhadní cena
2.100.000 CZK
Nejnižší podání
3.148.790 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
250.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 78- druh pozemku- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 518 m2), součástí je stavba: Dolní Jílovice č. p. 16, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 78 - pozemek parc.č. 1969/1- druh pozemku- ostatní plocha (výměra 143 m2) - pozemek parc.č. 1969/2- druh pozemku- zahrada (výměra 28 m2) - pozemek parc.č. 1971/1- druh pozemku- ostatní plocha (výměra 2621 m2) - pozemek parc.č. 2313- druh pozemku- ostatní plocha (výměra 312 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, na listu vlastnictví č. 119 pro katastrální území Bolechy.

Pozemky: nacházejí se v k.ú. Bolechy a v obci Vyšší Brod, v centru samostatné části obce Dolní Jílovice, v lokalitě zastavěné převážně rezidenční zástavbou. Parcely jsou mírně svažité, východní orientace. Příjezd je možný z místní zpevněné asfaltové komunikace. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie a vody. Napojení na ostatní veřejné inženýrské sítě není v místě možné. St. parcela č. 78 – zastavěná plocha a nádvoří má výměru 518 m2, parcela č. 1969/1 – ostatní plocha má výměru 143 m2. Tvoří částí své výměry zastavěnou plochu stavby rekreačního střediska č.p. 16, které je ve fázi přestavby. Parcela č. 1969/2 – zahrada má výměru 28 m2, není zastavěna žádnou stavbou. Parcela č. 1971/1- ostatní plocha má výměru 2621 m2, parcela č. 2313 – ostatní plocha má výměru 312 m2. Tvoří částí své výměry zastavěnou plochu části stavby energocentra, které je ve fázi přestavby. Venkovní úprava: Zpevněná plocha- tvoří původní zastavěnou plochu demontované části ubytovacího zařízení. Jedná se o základovou desku s podkladnými betony a je provedena z prostého betonu. Tloušťka desky nebyla zjištěna. Je v průměrném technickém stavu. Zastavěná plocha je 292,60 m2. Objekt rekreačního střediska č.p. 16: Zastavěná plocha je 379,98 m2. Původní objekt, který je situován do uličního průčelí je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a šikmou střechu. Tento objekt byl dle pamětníků původně místním hostincem s provozem v přízemí a skladovými prostory ve sklepě, 2.NP objektu bylo obytné. Hlavní přístavba k tomuto objektu navazuje na zadní část, je také dvoupodlažní. Z boční strany je přízemní přístavba. V rámci rekonstrukce a přístavby došlo k dispozičnímu propojení objektů, stavba však není dokončena. Původní část je zděná, patně smíšené zdivo, polospalné resp. nespalné stropy, dřevěný krov, krytina plechová. Okna dřevěná, vnitřní vybavení standardní. Přístavba je zděná z plynosilikátových tvárnic, stropy betonové, okna dřevěná, střecha vazníková, krytina plech, schody betonové s kamenným obkladem. Nedokončené prvky vnitřního vybavení, obecně standard své doby (projekt z roku 1986). Vytápění se předpokládalo ústřední z vedlejší budovy tzv. energocentra. Dispozičně jsou v objektu společenské prostory, komunikace, sociální příslušenství, ubytovací plochy ( místnosti/pokoje, případně apartmá), sklady a technické místnosti. Dům je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, kanalizace a je svedena přípojkou do místní jímky, přípojkou na veřejný vodovod, který má nedostatečnou kapacitu. Přesné stáří původní části objektu se znalci nepodařilo zjistit, je možné jej odhadnout na cca 100 let, nedokončená přístavba je z roku 1989. Od počátku 90. let minulého století objekt chátrá, běžná údržba není prováděna vůbec. Technický stav objektu odpovídá svému stáří, nedokončené rekonstrukci a neprováděné běžné údržbě. Objekt není možné bez dokončení plánované rekonstrukce užívat. Objekt energocentra bez č.p./č.e.- Zastavěná plocha je 103,75 m2. Objekt energocentra je samostatnou budovou obdélníkového půdorysu, nedokončená, provedena hrubá stavba a některé práce PSV. Sloužit měla jako technické zázemí provozu a údržby a pro vytápění sousedního objektu ubytovacího zařízení. Na objekt energocentra původně navazoval přízemí dřevěný objekt na obdélníkovém půdoryse, ten byl ale odstraněn (mj. z důvodů materiálu s ekologickou zátěží). Po objektu zbyla prakticky pouze zpevněná plocha v rámci původního půdorysu. Objekt energocentra je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, ostatní napojení není možné ověřit. Původní části objektu je cca z roku 1989. Od počátku 90. let minulého století objekt chátrá, běžná údržba není prováděna vůbec. Technický stav objektu odpovídá svému stáří, nedokončené výstavbě a neprováděné běžné údržbě. Objekt není možné bez dokončení plánované rekonstrukce užívat.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci