Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 63020001, Nejvyšší podání 450 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Lovosice- podíl 1/30

Pozemek

ID
63020
Číslo jednací
63020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-08-19 15:10:00
Ukončení dražby
2020-08-19 15:25:08
Odhadní cena
1.300 CZK
Nejnižší podání
450 CZK
Minimální příhoz
50 CZK
Jistota
100 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/30 na nemovitosti: pozemek parc. č. 497/16- ostatní plocha (113 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 4864 pro katastrální území Lovosice

Pozemek je stavební o celkové rozloze 113 m2, přepočtená rozloha odpovídající oceňovanému podílu činí zaokrouhleně 4 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plocha obytná smíšená městská. Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci