Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dobříň- podíl 1/8

Pozemek

ID
60020
Číslo jednací
60020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-08-19 15:05:00
Ukončení dražby
2020-08-19 15:20:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
21.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 370/13- orná půda (684 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 699 pro katastrální území Dobříň

Pozemek je stavební, s celkovou plochou 684 m2. Přepočtenému podílu odpovídá plocha 85 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plochy bydlení - rodinné domy venkovské. Pozemek bude tvořit příjezdovou komunikaci k nově vytvořeným stavebním parcelám. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci