Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 73020002, Nejvyšší podání 128.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rekreační chatka Slaný

Rekreační objekt

ID
73020
Číslo jednací
73020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-23 14:15:00
Ukončení dražby
2020-09-23 15:20:04
Odhadní cena
90.000 CZK
Nejnižší podání
45.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, stavba stojí na cizím pozemku p. č. st. 3171, LV 2179 (vlastník: Český zahrádkářský svaz ZO Luže č.1, 27401 Slaný, pozemek není součástí dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na listu vlastnictví č. 3684 pro katastrální území Slaný

Jiná stavba (rekreační objekt) bez č.p./č.ev. na pozemku odlišného vlastníka parc. č. st. 3171 (vlastník pozemku - Český zahrádkářský svaz ZO Luže č.1, 27401 Slaný) v obci Slaný, okres Kladno, katastrální území Slaný. Stavba rekreační chatky situovaná v zahrádkářské kolonii na východním okraji obce Slaný. Jedná se o zavedenou zahrádkářskou kolonii s místní tradicí, velmi dobře udržovanou, celkově oplocenou plochou, jejíž historie sahá až do 30. let 20. století. Oceňovaná chatka je přízemní stavbou bez podsklepení, původní část chatky byla dle sdělení osoby přítomné prohlídce vystavěna pravděpodobně ve 30. – 40. letech 20. století. Následně byla k chatce provedena přístavba, která její původní zastavěnou plochu rozšířila do dnešní podoby. Základy má pravděpodobně betonové bez izolace, objekt je cihlové konstrukce, stěny mají tloušťku cca do 20 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha na objektu z větší části chybí – v minulosti byla provedena nepovolená přístavba střechy s podkrovním prostorem, která však musela být na základě rozhodnutí stavebního úřadu jako černá stavba odstraněna. Nyní je střecha zakryta provizorně položeným vlnitým plechem. Vnější omítky jsou vápenocementové, okna dřevěná, dveře náplňové, podlahy betonové. Vnitřní omítky vápenocementové. Vnitřní vybavení žádné, není zde žádné napojení na inženýrské sítě. Vytápění není řešeno. V rekreačním objektu se nachází místnost o výměře 10,15 m2, místnost o výměře 2,95 m2, předsíň o výměře 3,15 m2. Podlahová plocha činí 16,25 m2. Stav objektu je velmi zanedbaný – část střechy chybí po nucené demolici. Ostatní konstrukční prvky jsou dožité. Objekt je vhodný k celkové rekonstrukci. K objektu je bezproblémový přístup po místních komunikacích v rámci oplocené zahrádkářské kolonie. Je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu. Celá kolonie je pod uzamčením, přístupná vlastníků rekr. chat.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci