Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 85020003, Nejvyšší podání 188.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Žalany- podíl 1/18

Pozemek

ID
85020
Číslo jednací
85020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-02 14:30:00
Ukončení dražby
2020-09-02 16:55:02
Odhadní cena
17.000 CZK
Nejnižší podání
11.300 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/18 na pozemku parc.č. 245/4- orná půda (5147 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 60 pro katastrální území Žalany

Jde o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na pozemku čís. parcely 245/4, k.ú. Žalany. Jedná se o rovinný pozemek, který je podle dostupných informací zemědělsky obhospodařován. Pozemek čís. parcely 245/4 zapsaný na listu vlastnictví č. 60 pro k.ú. Žalany se v územním plánu obce Žalany nachází v části BV (bydlení vesnické) Z7c – 2.et. – jedná se o pozemek zastavitelný v druhé etapě, po zastavění všech pozemků zastavitelných v etapě první. Podle informací od starosty obce Žalany se očekává zástavba druhé etapy v řádu let, pokud nedojde ke změně územního plánu. Přístup k pozemku je po silnici na pozemku čís. Par. 1088, k.ú. Žalany, který je ve vlastnictví Obce Žalany.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci