Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 84020001, Nejvyšší podání 167.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Černovice u Tábora- podíl 1/4

Pozemek

ID
84020
Číslo jednací
84020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-09 15:00:00
Ukončení dražby
2020-09-09 15:30:17
Odhadní cena
249.250 CZK
Nejnižší podání
166.167 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti ¼ na nemovitostech: pozemek parc.č.st. 566/3- zastavěná plocha a nádvoří (349 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 1389 (jiný vlastník- není součástí dražby) pozemek parc.č.st. st. 742/11- zastavěná plocha a nádvoří (106 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 1389 (jiný vlastník- není součástí dražby) pozemek parc.č.st. 1302/47- orná půda pozemek parc.č.st. 1320/25- lesní pozemek pozemek parc.č.st. 1881- orná půda pozemek parc.č.st. 1902/53- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 1902/86- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 2666/54- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 2666/76- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 2666/77- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 2666/106- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 2769- orná půda pozemek parc.č.st. 2929/112- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 3136- orná půda pozemek parc.č.st. 3138- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 3140- orná půda pozemek parc.č.st. 3359/27- orná půda pozemek parc.č.st. 3359/31- orná půda pozemek parc.č.st. 3468- orná půda pozemek parc.č.st. 3743/72- orná půda pozemek parc.č.st. 4007/136- orná půda pozemek parc.č.st. 4219- orná půda pozemek parc.č.st. 4233/17- lesní pozemek pozemek parc.č.st. 4238/13- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 4271- orná půda pozemek parc.č.st. 4904/59- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 4904/60- ostatní plocha pozemek parc.č.st. 5026/33- trvalý travní porost pozemek parc.č.st. 5031/24- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 722 pro katastrální území Černovice u Tábora - podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 117- zahrada (1090 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 1769 pro katastrální území Černovice u Tábora

Pozemky jsou tvořeny souborem stavebních a pozemkových parcel situovaných v rámci intravilánu i extravilánu obce. Některé parcely jsou menší velikosti tvořící součást větších celků, některé jsou samostatně využitelné s potenciálem budoucí zástavby. Stavební parcely tvoří malou část uvnitř zemědělského areálu, zčásti jsou zastavěny stavbami jiného vlastníka. Pozemky o celkové rozloze 58 285 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci