Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 81020001, Nejvyšší podání 12.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Dolní Kamenice- podíl 1/12

Rodinný dům

ID
81020
Číslo jednací
81020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-02 14:15:00
Ukončení dražby
2020-09-02 14:45:04
Odhadní cena
18.000 CZK
Nejnižší podání
12.000 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc. č. st. 237/1- zastavěná plocha a nádvoří (648 m2), součástí je stavba: Dolní Kamenice, č.p. 104, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 237/1 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1450 pro katastrální území Dolní Kamenice - podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech: pozemek parc.č. 443/2- zahrada (205 m2) pozemek parc.č. 1083/3- ostatní plocha (367 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Dolní Kamenice

Rodinný dům je původní zemědělskou usedlostí. Jedná se o samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, v části se nachází půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Objekt byl postaven odhadem v roce 1900. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou trámové s náspem, v hospodářské části cihelné klenby. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí 350 m2. Objekt je již ve značně zchátralém stavu. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Byla zde špaletová okna. Koupelna není vybavena a toaleta nemá žádné vybavení. V domě již nejsou ve většině žádné interiérové dveře, nejsou zde zárubně, respektive pouze pozůstatky a vstupní dveře nejsou osazeny. Vybavení kuchyně chybí. Objekt nemá instalované osvětlení. V některých obytných místnostech je prkenná podlaha, jinde chybí celá skladba podlahy. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. Do domu není zavedena elektřina. Zdroj vodovodu nebyl nalezen. Objekt byl pravděpodobně napojen na jímku a zemní plyn zde není zaveden. Dům nemá řešené vytápění a nejsou zde namontována topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy jsou v dezolátním stavu, vybavení v objektu chybí a objekt je bez rozvodů. Stav rodinného domu je demoliční, popř. k rozsáhlé rekonstrukci (stěny jsou cihlové). Na pozemcích se nachází náletové dřeviny a pozemky nejsou oploceny. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Pozemky netvoří jednolitý celek, ale jsou od sebe odděleny pozemkem jiného majitele a přístup k objektu je tak přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Možnost parkování je vzhledem osamocenosti objektu v krajině dobrá - v blízkosti objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci