Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Milíkov

Pozemek

ID
16020
Číslo jednací
16020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-08-05 14:30:00
Ukončení dražby
2020-08-05 14:30:00
Odhadní cena
622.000 CZK
Nejnižší podání
398.400 CZK
Minimální příhoz
4.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc č. 1740/95 - lesní pozemek o výměře 25 385 m2 - pozemek parc. č. 1740/107 - trvalý travní porost o výměře 4 402 m2 - pozemek parc. č. 1740/111 - trvalý travní porost o výměře 3 068 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, na listu vlastnictví č. 1674 pro katastrální území Milíkov u Jablunkova

Pozemky jsou užívány jako - lesní pozemek a trvalý travní porost, parc. č. - lesní pozemek o rozloze 25 385 m2, parc. č. 1740/107 – trvalý travní porost o rozloze 4 402 m2, parc. č. 1740/111 – trvalý travní porost o rozloze 3 068 m2, celkem pozemky o rozloze 32.855 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy lesní, plochy zemědělské. Na pozemcích se nachází modřín, borovice, smrk, stáří 47 - 92 let a okusové plochy a není oplocený. Pozemky jsou svažité. Přístup k pozemkům je po nezpevněné obecní lesní cestě, pozemky jsou v terénu hůře dostupné.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci