Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Hroznětín- podíl 1/7

Rodinný dům

ID
19020
Číslo jednací
19020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-08-05 14:45:00
Ukončení dražby
2020-08-05 14:45:00
Odhadní cena
27.000 CZK
Nejnižší podání
6.615 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/7 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 34- zastavěná plocha a nádvoří (196 m2), na pozemku stojí stavba: Hroznětín č. p. 62 budova Hroznětín č. p. 62, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 34 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 58 pro katastrální území Hroznětín

Jedná se o dům ve velmi špatném stavebně technickém stavu, má zazděné vchody, zatlučená okna. Stavebně technický stav nemovitosti se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, výměra podlahové plochy se určuje dle plochy zastavěné. Dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení, je zde půda a obytné podkroví nebylo pravděpodobně vybudované. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. století a jeho uvažované stáří ke dni ocenění přibližně 100 let. Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je odhadem do 45 cm a stropy jsou tvořeny pravděpodobně dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům pravděpodobně řešen jako jednogenerační s obytným přízemím. Podlahová plocha činí dle zastavěné plochy cca 59 m2. S ohledem ke stavebně technickému stavu nebylo možné provést prohlídku nemovitosti uvnitř, dům má zatlučená okna deskami a zazděné vchody. Předpokládá se vnitřní vybavení zcela dožité, případně poničené, případně zcela chybí. Objekt je pravděpodobně odpojen od všech dostupných inženýrských sítí. Stavebně technický stav objektu je špatný, předpokládá se rozsáhlá kompletní rekonstrukce či demolice objektu. Přilehlý pozemek je bez porostů, zatravněný, bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu. Je zde vysoké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 5leté vody).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci