Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 17020001, Nejvyšší podání 321.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Horní Krupka

Rodinný dům

ID
17020
Číslo jednací
17020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-08-05 14:00:00
Ukončení dražby
2020-08-05 14:30:01
Odhadní cena
420.000 CZK
Nejnižší podání
320.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 16- zastavěná plocha a nádvoří (189 m2), součástí je stavba: Horní Krupka, č.p. 83, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 16 - pozemek parc.č. 45- trvalý travní porost (49 m2) - pozemek parc.č. 728/9- trvalý travní porost (253 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 245 pro katastrální území Horní Krupka

Stavebně technický stav budovy se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby – stavba je ve špatném stavu s poškozenými konstrukčními prvky a prohlídka uvnitř objektu by patrně nebyla zcela bezpečná. Výměra užitné podlahové plochy se dohaduje dle plochy zastavěné. Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, je zde půda a v části bylo pravděpodobně dříve vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem na konci 19. století. Základy má kamenné, objekt je smíšené konstrukce – převážně kámen, v části kámen/cihla, stěny mají tloušťku cca do 50 – 60 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří eternitové šablony, na polovině střechy budovy je novější krytina z lepenkových šablon, klempířské prvky převážně chybí, v části jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Uvažovaná užitná plocha stavby činí dle plochy zastavěné do 100 m2. Stav domu je špatný, s poškozenými konstrukčními prvky dlouhodobé životnost. Stěny vykazují známky poškození, v části domu se bortí, podmáčené, fasáda zcela dožitá v části chybí. Střecha vykazuje známky poškození – jsou zde zjevná poškození trámů, do střechy zatéká – střešní krytina je zcela dožitá a místy chybí šablony. Okna jsou původní špaletová (kastlová) dřevěná, zcela dožitá, vykazují známky poškození. Vnitřní vybavení, rozvody atp. se uvažuje zcela dožité či poškozené. Stav rodinného domu je špatný – tento se uvažuje k nákladné rekonstrukci. Na pozemku se nachází pouze náletové dřeviny, pozemek bez údržby, zanedbaný stav a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde nepříznivé parkovací možnosti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci