Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 55020007, Nejvyšší podání 3.186.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Most

Rodinný dům

ID
55020
Číslo jednací
55020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-22 15:45:00
Ukončení dražby
2020-07-22 16:26:29
Odhadní cena
3.162.500 CZK
Nejnižší podání
3.162.500 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
350.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 431- zastavěná plocha a nádvoří (143 m2), součástí je stavba: budova Vtelno, č. p. 48, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 431 - pozemek parc.č. 203/19- ostatní plocha (772 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 453 pro katastrální území Vtelno

Místnímu šetření nebyl vlastník či jiné osoby přítomny, obhlídka nemovitých věcí byla provedena z vně objektu, stavebně technický stav se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, užitná plocha stavby se dovozuje dle plochy zastavěné. Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení, je zde vybudováno obytné podkroví. Zdroj informace o době výstavby: dle informace o kolaudačním rozhodnutí zapsaném na listu vlastnictví, rok započetí užívání: 2005. Základy jsou pravděpodobně betonové izolované (předpoklad bet. deska), objekt je dle informací o stavebním objektu z KN konstrukčně z jiných materiálů a jejich kombinací – pravděpodobně se tak nejedná o zděný dům, tloušťka stěn je odhadem do 40 cm a stropy jsou pravděpodobně na montované bázi. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena pravděpodobně pálenou či betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované, příp. titanzinkové. Vnější omítky objektu jsou fasádní vápenocementové, v části je keramický obklad, předpokládá se zateplení pláště stěn. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné cca do 180 m2. Vnitřní vybavení domu nebylo pro absenci prohlídky zjištěno a pro účely ocenění se předpokládá celkové standardní vybavení, bez nadstandardních prvků. Dle vizuálního posouzení je stavba v udržovaném stavu. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, Stav rodinného domu je velmi dobrý. Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení pozemku tvoří zděný plot z KB bloků, v části podezdívka z KB bloků a dřevěná pole, pojezdová brána. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: na jihovýchodní stěnu domu stavebně navazuje přístavba garáže (pravd. s dílnou), která však není zakreslena v katastrální mapě a pravděpodobně se tak jedná o nezkolaudovanou stavbu. Za domem je zapuštění venkovní bazén, pravděpodobně včetně technologií.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci