Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 67020001, Nejvyšší podání 109.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Vrbice

Pozemek

ID
67020
Číslo jednací
67020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-22 15:00:00
Ukončení dražby
2020-07-22 15:30:02
Odhadní cena
218.000 CZK
Nejnižší podání
109.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1222- lesní pozemek (5625 m2) - pozemek parc.č. 1223- lesní pozemek (3571 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 81 pro katastrální území Vrbice u Roudnice nad Labem - podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. St. 59/4- zastavěná plocha a nádvoří (4 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč.vyb., bez LV vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 224 pro katastrální území Vrbice u Roudnice nad Labem.

Pozemky p.č. 1222 a 1223 jsou lesní pozemky s celkovou plochou 9.196 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy lesní - les. Na pozemcích se nachází smíšený les různého věku. V severní části převaha trnovníku akátu, částečně borovice. V malé míře olše, dub, modřín a jasan. Pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek st. 59/4 je pozemek zastavěný stavbou autobusové zastávky. Jeho plocha činí 4 m2. Oceňovanému podílu odpovídají 2 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako – plochy dopravní infrastruktury.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci