Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 62020001, Nejvyšší podání 950 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dobříň - podíl 1/8

Pozemek

ID
62020
Číslo jednací
62020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 15:15:00
Ukončení dražby
2020-07-08 15:30:05
Odhadní cena
1.900 CZK
Nejnižší podání
950 CZK
Minimální příhoz
50 CZK
Jistota
250 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: pozemek parc. č. 284/2- vodní plocha (978 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 431 pro katastrální území Dobříň

Pozemek je částí Dobřínské strouhy, s celkovou plochou 978 m2. Přepočtenému podílu odpovídá plocha 122 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako plochy vodní. Pozemek je umístěn na východním okraji obce mimo zastavěné území obce.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci