Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 61020001, Nejvyšší podání 1.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Lovosice - podíl 1/30

Pozemek

ID
61020
Číslo jednací
61020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 15:05:00
Ukončení dražby
2020-07-08 15:20:03
Odhadní cena
2.000 CZK
Nejnižší podání
1.000 CZK
Minimální příhoz
50 CZK
Jistota
300 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/30 na nemovitostech: pozemek parc.č. 499/2- zastavěná plocha a nádvoří (176 m2), na pozemku stojí stavba: Lovosice, č.p. 113, bydlení, LV 6983 (stavba není součástí dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 6926 pro katastrální území Lovosice

Pozemek je stavební o celkové rozloze 176 m2, přepočtená rozloha odpovídající oceňovanému podílu činí zaokrouhleně 6 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako Plocha obytná smíšená městská. Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemek je zastavěn stavbou č.p. 113. Jedná se pravděpodobně o podíl na pozemku, který náležel k bytové jednotce v domě č.p. 113.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci