Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 66020003, Nejvyšší podání 45.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Bílina

Jiná práva

ID
66020
Číslo jednací
66020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 14:30:00
Ukončení dražby
2020-07-08 15:30:06
Odhadní cena
36.000 CZK
Nejnižší podání
25.200 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1664/263- zastavěná plocha a nádvoří (23 m2), součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.e. 1058, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1664/263 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2134 pro katastrální území Bílina.

Garáž je řadová vnitřní stavba, pochází garáž z roku 1985. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, vnější povrchy jsou opatřeny hladkou omítkou, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlá, na čelní stěně jsou umístěny větrací otvory opatřené kovovou mřížkou. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Garáž má vnitřní instalaci elektrického proudu, jiné vnitřní instalace provedeny nejsou. Na exteriéru stavby je patrný vliv dlouhodobě chybějící údržby a řady stavebních závad.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci