Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 65020002, Nejvyšší podání 1.710.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Novosedlice

Rodinný dům

ID
65020
Číslo jednací
65020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-22 14:15:00
Ukončení dražby
2020-07-22 15:10:41
Odhadní cena
1.600.000 CZK
Nejnižší podání
1.600.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
300.000 CZK
Předmět dražby
podíl o velikosti 2/3 na nemovitostech: - pozemek parc. č. 812/16- zastavěná plocha a nádvoří (108 m2), součástí je stavba: Novosedlice, č.p. 449, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 812/16 - pozemek parc. č. 812/59- zahrada (62 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 806 pro katastrální území Novosedlice. . podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: - pozemek parc. č. 812/16- zastavěná plocha a nádvoří (108 m2), součástí je stavba: Novosedlice, č.p. 449, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 812/16 - pozemek parc. č. 812/59- zahrada (62 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 806 pro katastrální území Novosedlice.

Předmět dražby se draží jako celek v jedné dražbě. Jedná se o řadový dům, střední, kdy řadová zástavba je realizována z domku MULTY 222, s příčným nosným systémem celé řady domků. Zdivo suterénu je betonové monolitické, příčné nosné zdivo nadzemních podlaží je cihelné, čelní stěny jsou dnes již vyzděny z tvárnic ytong, stropní konstrukce nad suterénem je z keramických vložek do ocelových nosníků, nad přízemím a patrem je strop tvořen dřevěnými trámky a fošnami. Střecha plochá s dvoustranným spádem, trámové konstrukce, krytina je živičná. Schodiště kovové s povrchem z PVC a dřevěné konstrukce, dveře hladké, okna plastová, fasáda mnichovská omítka, topení ústřední, kotel plynový, zdroj TUV je boiler. Technický stav domu je velmi špatný, údržba není prováděna. V současnosti není stavba užívána cca a to 2 roky a z technického hlediska je dům neobyvatelný. Do domu silně zatékalo střešní krytinou, došlo k propadnutí střešní trámové konstrukce a následnému protékání vody do všech podlaží, kdy konstrukce stropu a podhledu jsou silně narušeny. Vlýsková podlaha v 1 NP - pokoj, hala se zbortila a vykazuje vzdutí nad betonovou hrubou podlahou cca 60 cm. Omítky ve sklepě - garáži jsou opadané od zatékání dešťové vody ze vstupní terasy. V současnosti je střešní konstrukce a živičná krytina opravena, ale ostatní poškozené konstrukce zůstávají v původním stavu. Stáří domu je 43 let. Součástí ceny stavby jsou i venkovní úpravy tj. veškeré přípojky, zpevněné plochy, venkovní schodiště a ploty. Výčet místností: 1 PP - garáž, předsíň, kotelna, prádelna, dílna, sklep 1 NP – zádveří, WC, předsíň, kuchyň, hala, pokoj 2 NP - předsíň, koupelna +WC, pokoj, pokoj, pokoj, lodžie, lodžie

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci