Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 24020007, Nejvyšší podání 700.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Křešice

Rodinný dům

ID
24020
Číslo jednací
24020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-07-08 14:00:00
Ukončení dražby
2020-07-08 17:05:05
Odhadní cena
500.000 CZK
Nejnižší podání
250.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 43- zastavěná plocha a nádvoří (284 m2), součástí je stavba: budova Křešice č. p. 15, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 43 - pozemek parc.č. 4/1- zahrada (69 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 298 pro katastrální území Křešice u Litoměřic

Nemovitost je volně přístupná. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. Základy má smíšené, objekt je cihlové konstrukce, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí 60,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 100,90 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Orientace obytných prostor je na jih, východ, západ. Koupelna disponuje sprchovým koutem a WC je vybaveno klasickou toaletou. Jsou zde použity tyto dveře: dýhované plné, chybí, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. V objektu není žádná osvětlovací technika. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, lino, v kuchyni je na podlaze cementový potěr, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je keramická dlažba. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a v současnosti je odpojen od rozvodné sítě elektrického proudu. Zdrojem vody nebyl nalezen, ale pravděpodobně byla využíváno připojení ke studni, která se nachází na okraji pozemku. Odpady též nebyly nalezeny, ale pravděpodobně jsou svedeny do jímky. Na hranici pozemku je vyvedena přípojka zemního plynu. Dům není vytápěn (chybí zdroj) a topná tělesa jsou odmontována. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je bez vady, okna vykazují známky poškození, podlahy jsou bez vad, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Poškození je pravděpodobně následkem povodně v roce 2012. Je zde vysoké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). Přilehlý pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl dřevěný plot s podezdívkou, který je však v dezolátním stavu. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: kolna v dezolátním stavu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci