Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 56020001, Nejvyšší podání 82.187 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Košťany - podíl 1/11

Rodinný dům

ID
56020
Číslo jednací
56020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-24 14:00:00
Ukončení dražby
2020-06-24 14:30:03
Odhadní cena
117.410 CZK
Nejnižší podání
82.187 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- 1. podíl o velikosti 1/11 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St.707- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Košťany, č.p. 535, rod.dům, LV 1087 - pozemek parc. č. 945/2- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 345 pro katastrální území Košťany 2. podíl o velikosti 1/11 na nemovitostech: - pozemek parc.č. 954- zahrada - budova Košťany, č.p. 535, rod.dům na parcele St. 707, LV 345 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1087 pro katastrální území Košťany

Rodinný dům č.p. 535 je samostatně stojící stavba. Dům má přízemí, podkroví a půdu- v přízemí je chodba se schodištěm do patra, kuchyně, jídelna, obývací pokoj, skladové prostory s kotlem,- v podkroví je chodba se schodištěm do přízemí, koupelna se záchodem, dvě obytné místnosti,- půda – není přístupná, chybí schodiště. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva kámen+ cihla, se založením na kamenných a betonových základech, stropy jsou v přízemí dřevěné trámové s podhledem, v podkroví s podhledem, střecha je sedlová s dřevěným krovem a krytinou z eternitových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je kamenné, podlahy jsou betonové opatřené plovoucí laminátovou krytinou, v koupelně keramická dlažba, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější omítky jsou hrubé, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné do dřevěných i kovových zárubní. Vybavení koupelny má vanu, umyvadlo, záchod. Budova má přípojku el. proudu, vody, kanalizace, topení je ústřední s kotlem ( nelze blíže specifikovat ) a radiátory. Stáří stavby bylo stanoveno odborným odhadem, a to s přihlédnutím k použitým materiálům a stavebnímu slohu dobu vzniku stavby přibližně na rok 1935, její stáří činí ke dni ocenění za tohoto předpokladu 82 let. Stavba domu v průběhu trvání prošla stavebními úpravami, je po částečné rekonstrukci, stavebně-technický stav odpovídá provedeným opravám a průměrné údržbě. Na pozemcích se dále nachází oplocení, přípojky inženýrských sítí – vody, elektrické energie, kanalizace, venkovní úpravy tvoří oplocení, zpevněné plochy apod. (Pozn. K jihozápadní štítové straně rodinného domu č.p. 535 je přistavěna provozně propojená přístavba, s plochou střechou tvořící terasu přístupnou z podkroví rodinného domu. Přístavba je postavena na pozemku čís. parcely 956/2, k.ú. Košťany, zapsaném na listu vlastnictví č. 1095, Na pozemek čís. parcely 956/2 navazuje a zřejmě je i užíván pozemek čís. parcely 956/1, LV č. 10001). Podlahová plocha domu 186 m2, pozemky 695 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci