Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 26020003, Nejvyšší podání 4.125 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Duchcov- podíl 2/8

Pozemek

ID
26020
Číslo jednací
26020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-10 14:30:00
Ukončení dražby
2020-06-10 15:00:04
Odhadní cena
11.500 CZK
Nejnižší podání
4.025 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
1.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 2/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1406/2- zastavěná plocha a nádvoří (58 m2), na pozemku stojí stavba: Duchcov, č.p. 1256, 1257, bydlení, LV 4068- jiný vlastník, stavba není součástí dražby pozemek parc.č. 1407/12- ostatní plocha (78 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 1183 pro katastrální území Duchcov.

Pozemek čís. parcely 1406/2, k.ú. Duchcov: Podle zjištění na místě se jedná o pozemek tvaru kosodélníku, malé velikosti, je zcela zastavěn částí stavby bytového domu č.p. 1256, 1257 jiného vlastníka (LV č. 4068). Pozemek je situován pod krajní sekcí domu, pod částí vchodu č.p. 1257, dům je přístupný z veřejné komunikace ulice Jungmannova na parcele č. 1388, k.ú. Duchcov, přes parcelu č. 1407/1 (ostatní plocha, zeleň), ve vlastnictví Města Duchcov. Jedná se o veřejně přístupné plochy, přístup je tedy bezproblémový. Pozemek čís. parcely 1407/12, k.ú. Duchcov: Podle zjištění na místě se jedná o pozemek obdélníkového půdorysu, malé velikosti, tvořící zatravněný prostor mezi stavbou bytového domu č.p. 1256, 1257 a přístupovou komunikací, ulicí Jungmannova. Se stavbou bytového domu jiného vlastníka tvoří jednotný funkční celek. Na pozemku se nachází vzrostlý listnatý strom, ochranná zeleň. Parcela je přístupná přímo z veřejné komunikace, svou velikostí a polohou je využitelná pouze pro uživatele jednotlivých bytových jednotek v domě, nebo jako část veřejného prostranství.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci