Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 45020037, Nejvyšší podání 540.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 2 + 1 Most

Byt

ID
45020
Číslo jednací
45020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-10 14:00:00
Ukončení dražby
2020-06-10 14:51:01
Odhadní cena
370.000 CZK
Nejnižší podání
185.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- bytová jednotka č. 2810/7, byt v budově Most č. p. 2807, 2808, 2809, 2810, byt. dům, LV 5080 na pozemku parc. č. 4876, LV 5080, č. 4877, LV 5080, č. 4878, LV 5080, č. 4879, LV 5080 - podíl o velikosti 5296/260357 na společných částech domu- budově Most č. p. 2807, 2808, 2809, 2810, byt. dům, LV 5080 na pozemku parc. č. 4876, LV 5080, č. 4877, LV 5080, č. 4878, LV 5080, č. 4879, LV 5080 - podíl o velikosti 5296/260357 na pozemku parc.č. 4876- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 4877- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 4878- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 4879- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 8785 pro katastrální území Most II

Byt je situován ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 2807, 2808, 2809 a 2810. Bytový dům má 4 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Byt o velikosti 2+1 sestává z chodby, kuchyně, 2 pokojů, koupelny, záchodu a balkónu. Podlahová plocha bytu činí 52,96 m2. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, vana, umývadlo a záchod, kuchyňská linka s dřezem, plynová sporák, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Povrchy podlah tvoří krytina z PVC a bukové vlysy. Byt je v původním stavu, jeví známky značného opotřebení, předpokládá se provedení větších stavebních úprav. Budova byla kolaudovaná v roce 1962, její stáří ke dni ocenění je tedy 58 let. Stavební stav domu uvedenému stáří odpovídá, v uplynulých letech byla provedena rekonstrukce domu vč. zateplení fasády. Současný stavební stav je dobrý. Dům je běžně udržován.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci