Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 7020001, Nejvyšší podání 6.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Librantice- podíl 1/5

Pozemek

ID
07020
Číslo jednací
07020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-17 14:00:00
Ukončení dražby
2020-06-17 14:35:05
Odhadní cena
6.000 CZK
Nejnižší podání
6.000 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.600 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/5 na pozemcích: pozemek parc. č. 1711- ostatní plocha (48 m2) pozemek parc. č. 1714- zahrada (313 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 25 pro katastrální území Librantice.

Pozemky se nacházejí jižně od středu obce, jedná se o jihozápadní kraj remízku v zemědělské krajině. Pozemky jsou mírně svažité s orientací na sever. Jsou přístupné z pozemku ve vlastnictví obce, nejedná se však o nijak vyznačený ani zpevněný přístup (pouze travnatý pás). Pozemky jsou zarostlé trvalými porosty bez hospodářské hodnoty (v části přestárlé ovocné stromy, zbytek náletové dřeviny). Dle územního plánu se jedná o plochu zeleně soukromé a vyhrazené – možnost soukromých zahrad, sadu, v místě je podmínečně přípustná stavba repliky větrného mlýna. Nyní však v místě žádné úpravy ani stavby neprobíhají.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci