Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 146019001, Nejvyšší podání 1.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Prodej zastavěného pozemku Kadaň- podíl 1/4

Pozemek

ID
146019
Číslo jednací
146019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-28 14:15:00
Ukončení dražby
2020-04-28 14:45:45
Odhadní cena
2.000 CZK
Nejnižší podání
1.000 CZK
Minimální příhoz
50 CZK
Jistota
250 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1478/2- zastavěná plocha a nádvoří (24 m2), na pozemku stojí stavba: Kadaň, č.e. 5417, garáž, LV 8421 (jiný vlastník, garáž není součástí dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 47 pro katastrální území Kadaň

Jedná se o zastavěný pozemek, rovinné konfigurace, celkové výměry 24 m2. Pozemek čís. parcely 1478/2 je z veřejné komunikace přístupný pouze přes nezastavěnou část pozemku čís. parcely 1478/1 s rodinným domem č.p. 738 jiného vlastníka (pozemek na LV č. 8421, jiný vlastník) přístup však není řešen žádným věcným břemenem nebo služebností chůze a jízdy ve prospěch pozemku čís. parcely 1478/2. Veřejnou komunikací pro přístup k severní hranici pozemku čís. parcely 1478/1 s vjezdem na pozemek se rozumí vozovka na pozemcích čís parcel 1482/28, 1482/27, 1482/26 a 1482/1 ve vlastnictví města Kadaň. Podle listu vlastnictví č. 47 části B1 věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu 1478/2, povinnost k parcelám 1482/28, 1482/2 a 1482/44 podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14.2.2006 a 4.4.2006, právní účinky vkladu práva ke dni 4.4.2006.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci