ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Krásná Lípa

Rodinný dům

ID
333648
Číslo jednací
333648
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2017-09-27 15:45:00
Ukončení dražby
2017-09-27 15:45:00
Odhadní cena
250.000 CZK
Nejnižší podání
128.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
25.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č St. 388/3- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 211, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č St. 388/3 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 1296 pro katastrální území Krásná Lípa

Stavební pozemek tvoří společně s rodinným domem funkční celek. Pozemek leží v okrajové části města, je přístupný z veřejné komunikace. Pozemek je napojen na elektřinu, vodovod a kanalizaci. Zemní plyn připojen není. Pozemky jsou mírně svažité, 154 m2. Dům je solitérní s přípojkami a venkovními úpravami. Přípojka vody, kanalizace, oplocení, vrata a vrátka. Stavba má dvě bytové jednotky. Stavba má přízemí, patro a částečné podkroví. Stavba je částečně podsklepena asi 1/4. Sklep je nepřístupný a je v nepoužitelném stavu, hrozí zřícení. Půdorysný tvar je složen ze dvou obdélníků, jeden je z dřevěné částí roubenky a druhý větší je zděný z cihelného zdiva. Dům je s možností napojení na inženýrské sítě a to vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn. Základové konstrukce jsou pasy kamenné pasy bez izolací proti zemní vlhkosti. Tepelné izolace střechy nejsou provedeny. Objekt není rovněž zateplen. Obvodové nosné zdivo je smíšené a je masivní tl. kolem 60 cm. Komínové těleso je zděné tradiční. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy. Příčky a vnitřní zdivo je jako obvodové. Krov je tesařský. Krytina je na latích tvrdá, nespalná. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu. Podlahy jsou převážně prkenné a povlakové. Fasáda je vápenocementová hrubá. Vnitřní omítky jsou vápenné hrubé s malbou. Vnitřní obklady jsou částečně provedeny v sociálních zařízeních a kuchyni. Dveře převládají náplňové a prosklené. Okna převládají dvojitá, rámová. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není proveden. Rozvody vody jsou provedeny a teplá voda je z centrálního zdroje bojleru. Kanalizace je provedena ze všech zařizovacích předmětů do žumpy. Kuchyň má linku, sporák není osazen. Sociální zařízení v je jen částečné. s vanou a splachovacím WC. Ke dni prohlídky se vyskytovaly zejména tyto závady: • Asi polovina dřevěné části domu je nepřístupná a je zborcená a není použitelná (není proto započtena do OP) • Porušeny, nebo neprovedeny izolace proti zemní vlhkosti, • vlhké zdivo, • fasáda na mnoha místech dutá a odpadlá, • zašlé a dožité malby a nátěry, • dožité zařizovací předměty, • dožité podlahy, okna dveře, chybějící zařizovací předměty. • Objekt je prakticky bez zdravotních instalací. • Totéž platí i o elektroinstalacích. • Do objektu zatéká a to zejména do dřevěné části domu, která je i z části neodborně a provizorně zakryta plachtou. Stav a stáří: Stáří domu je odhadnuto přes 100 let. Charakter tomuto stáří odpovídá. Dům není užíván a ani to nedovolí jeho špatný technický stav. Doporučuje se provést statické posouzení objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci