Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 2020012, Nejvyšší podání 301.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 1 + 1 Bukovany, vybavení bytu

Byt

ID
02020
Číslo jednací
02020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-22 14:30:00
Ukončení dražby
2020-04-22 15:46:30
Odhadní cena
140.910 CZK
Nejnižší podání
70.455 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1977/100000 na nemovitostech: pozemek parc.č. 110- zastavěná plocha a nádvoří (211 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 95, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 110 pozemek parc.č. 111- zastavěná plocha a nádvoří (211 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 94, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 111 pozemek parc.č. 112- zastavěná plocha a nádvoří (211 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 93, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 112 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 450 pro katastrální území Bukovany u Sokolova, 2.- bytové vybavení

Jedná se o cele podsklepený trojdům, se 4xNP, valbová střecha, střed obce, napojení na všechny obslužné sítě, postaven v roce 1961. Spoluvlastnickým podílem 1977/100 000 na domě a pozemku je byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve 4. NP domu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci