Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Nabočany- podíl 4/15

Rodinný dům

ID
84019
Číslo jednací
84019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-04-08 14:15:00
Ukončení aukce
2020-04-08 14:45:00
Nabídková cena
180.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět aukce
- podíl o velikosti 4/15 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 6- zastavěná plocha a nádvoří (616 m2), součástí je stavba: Nabočany č. p. 2, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 6 pozemek parc.č. 66- zastavěná plocha a nádvoří (58 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vybavenost, LV 10001 (jiný vlastník, není součástí aukce) pozemek parc.č. 40/1- zahrada (2590 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví č. 49 pro katastrální území Nabočany

Jedná se o bývalou drobnou zemědělskou usedlost původně vybudovanou kolem roku 1896 a od této doby užívanou. V průběhu let byla nemovitost průběžně udržována a částečně přestavována v sedmdesátých letech minulého století a naposledy upravena do současného stavu v roce 2014. Dům je postavený na základových pasech bez podsklepení. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné na tl. nad 45 cm. Izolace proti zemní vlhkosti nejsou provedeny, ale vlhkost se neprojevuje. Stropní konstrukce jsou klenbové v části sníženy podhledy. Zastřešení je provedeno sedlovým dřevěným krovem pokrytým taškovou pálenou krytinou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky jsou vápenné částečně poškozené. Vnitřní omítky vápenné štukové opravené doplněné v lázni, WC, kuchyni a obývacím pokoji keramickými obklady. Podlahové konstrukce provedeny v kombinaci plovoucích podlah a keramických dlažeb. Elektroinstalace provedena nově pře jedním rokem, rozvody vody a kanalizace provedeny též nově. Zařizovací předměty ve standardním provedení vana původní litinová, sprchový kout nový, WC nové. Ohřev teplé užitkové vody zajištěn boilerem. Vytápění objektu centrální s krbovými kamny s výměníkem a radiátory Korado. Sporák osazen v kuchyňské lince elektrický. Hromosvod není na objektu instalovaný. Okna osazena dřevěná špaletová, dveře do ocelových zárubní hladké a prosklené. Dům byl původně postaven kolem roku 1896 v sedmdesátých letech minulého století byl částečně upravován - vybudováno sociální zázemí bez WC. V roce 2014 byla provedena další zásadní oprava vnitřní části, byly provedeny nové podlahy z větší části, provedeno nové sociální zařízení včetně vnitřního WC , výměna zařizovacích předmětů, vybudování centrálního vytápění, oprava omítek a výměna rozvodů vody, kanalizace a el. rozvodů. Krov, střecha a venkovní omítky bez opravy, předpokládá se částečné napadení krovu dřevokazným hmyzem a v průběhu 10 let výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Dům obsahuje - přízemí - vstupní chodbu, WC. lázeň, komoru, kuchyň, jídelnu a dva pokoje. Dům nevykazuje zásadní nedostatky. Je napojen na veřejnou kanalizaci přes septik, napojení na elektrickou síť je provedeno. Napojení na plynovodní řad a vodovodní řad není provedeno, ale je možnost napojení. Plynovod zaveden do kapličky v oplocení a vodovod je na hranici pozemku. Dům je napojen na vlastní studnu. Bývalá stodola postavená na základových pasech mělkých, obvodové nosné konstrukce zděné na tl. do 45 cm. Podlahové konstrukce jsou z dusané hlíny, stropní konstrukce není provedena pouze volně položena prkna na hambalkách. Zastřešení je provedeno sedlovým dřevěným krovem s pálenou taškovou krytinou. Klempířské prvky provedeny ve střešní části z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky vápenné zchátralé. Vrata a dveře osazeny svlakové dřevěné. Do objektu je zaveden elektrický proud. Stavba byla postavena kolem roku 1896 a od této doby je užívána v posledním období jako sklad. Kopaná studna vyskružená s ručním a elektrickým čerpadlem hluboká 5 m. Studna slouží svému účelu a zásobuje RD vodou. Zastavěný pozemek rodinným domem čp. 2, zastavěný pozemek stavbou občanské vybavenosti a zahrada, která tvoří se stavebními pozemky jeden funkční celek v obci a katastrálním území Nabočany. Pozemky jsou přístupné ze zpevněné komunikace místního významu. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a je možnost jejich napojení. Obec je napojena na autobusové spojení. Infrastruktura kromě inženýrských sítí není v obci vybudována žádná a obec je okázána na okolní obce a města. Negativní vlivy se neprojevují, jedná se o klidné prostředí venkovského typu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu