Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Chvalov

Pozemek

ID
80019
Číslo jednací
80019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-01 14:30:00
Ukončení dražby
2020-04-01 15:00:00
Odhadní cena
24.500 CZK
Nejnižší podání
13.720 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 69- lesní pozemek (2194 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 163 pro katastrální území Chvalov

Jedná se lesní porost ve velmi svažitém pozemku s obtížným přístupem na něj. Jde z větší části bukový a akátový porost. Z menší části se jedná o náletový porost. Jedná se o neudržovaný porost. Přístupy jsou značně obtížné. Přes část pozemku vede nadzemní vedení elektro. Jde o pozemek určený k plnění funkce lesa. Je situován v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně. Jde o rozsáhlé chráněné území. Pozemek není vytyčen a jednoznačně označen. Proto rozsah porostů byl odborně odhadnut. Původní jehličnatý porost byl kompletně odstraněn.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci