Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 177019011, Nejvyšší podání 180.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Ruina rodinného domu Čistá u Rakovníka

Rodinný dům

ID
177019
Číslo jednací
177019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-03-25 14:00:00
Ukončení aukce
2020-03-25 15:15:01
Nabídková cena
34.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět aukce
- pozemek parc.č. 29- zastavěná plocha a nádvoří (244 m2), součástí je stavba: Čistá, č.p. 160, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 29 - pozemek parc.č. 34- zastavěná plocha a nádvoří (44 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 297 pro katastrální území Čistá u Rakovníka.

Rodinný dům je po rozsáhlém požáru – jedná se o torzo stavby k demolici. Níže uvedené údaje se dohadují dle dostupných zjištění a na základě vizuálního posouzení stavby. Stavba se s ohledem ke stavebně technickému stavu uvažuje k odstranění. Při výpočtu výsledné ceny byly uvažovány a zohledněny předpokládané náklady na odstranění stavby a likvidaci odpadu. Podlahová plocha domu činila přibližně 50 m2. Na pozemku jsou zcela dožité ovocné dřeviny a náletové keře, trávy, pozemek je zcela neudržovaný. Oplocení pozemku tvoří v části pletivo do ocelových sloupků, v části dřevěný plot. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu. Pozemek lze napojit na dostupné sítě v obci (elektřina, vodovod, kanalizace – vše v dosahu).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu