Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 6020003, Nejvyšší podání 920.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Roudnice nad Labem

Rodinný dům

ID
06020
Číslo jednací
06020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-18 14:45:00
Ukončení dražby
2020-03-18 15:55:04
Odhadní cena
1.150.000 CZK
Nejnižší podání
575.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 432- zastavěná plocha a nádvoří (213 m2), na pozemku stojí stavba: Roudnice nad Labem, č.p. 326, rod.dům - budova Roudnice nad Labem č. p. 326, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc. č. 432 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 2144 pro katastrální území Roudnice nad Labem

Nemovitost nebyla zpřístupněna, zpracovatel pouze odhaduje stav nemovitosti podle vnějšího ohledání. Rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1930. Dispozičně je dům řešen pravděpodobně jako 4+1. Podlahová plocha činí odhadem 113.14 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 184.14 m2. Stav rodinného domu je špatný. Způsob ochrany nemovitosti: ochr.pásmo nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam..

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci