Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 10020002, Nejvyšší podání 5.000.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Průmyslový objekt Stráž pod Ralskem

Komerční nemovitost

ID
10020
Číslo jednací
10020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-04-01 14:00:00
Ukončení dražby
2020-04-01 14:30:05
Odhadní cena
3.100.000 CZK
Nejnižší podání
5.000.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
500.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 892- zastavěná plocha a nádvoří (524 m2), součástí je stavba bez čp/če, prům.objekt, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 892 - pozemek parc.č. st. 893- zastavěná plocha a nádvoří (504 m2), součástí je stavba bez čp/če, prům.objekt, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 893 - pozemek parc.č. 1587/56- ostatní plocha (4574 m2), vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 1117 pro katastrální území Stráž pod Ralskem

Průmyslový areál se skládá z průmyslového objektu na p.č. st. 893, průmyslového objektu na p.č. 892 a samostatného plechového skládku na p.č. 1587/56. Průmyslový objekt na p.č. st. 893: Původně se jedná o lehkou ocelovou halu s plechovým opláštěním, která je požární stěnou rozdělena na dvě části. Po přestavbě v letech 2004- 2008 byly obvodové stěny vyzděny pórobetonem Ytong. Jedna část byla využívána jako sociální zázemí pro zaměstnance obsahující šatny, sprchy s umývárnou a WC, dále sociální zařízení pro technický personál a kanceláře vedení společnosti. Druhou část objektu tvoří výrobní prostory, zámečnické dílny a skladové prostory. Součástí budovy je ocelový přístřešek pro skladování materiálu. Stavba má jedno nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná a stropy v části sociálního zázemí jsou SDK podhledy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Objekt nemá vnější omítky a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven v rámci výstavby pomocných provozů Československého uranového průmyslu (nástupní organizace DIAMO s.p.) v roce 1980. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav objektu je dobrý. Součástí objektu je chodba o výměře 22,48 m2, kancelář o výměře 14,41 m2, šatna o výměře 32,51 m2, umývárny o výměře 9,54 m2, WC o výměře 6,12 m2, WC o výměře 1,26 m2, WC o výměře 1,26 m2, hala (svařovna) o výměře 128,16 m2, zámečnická dílna o výměře 58,74 m2, dílna pálení o výměře 35,64 m2, přístavba plechového skladu o výměře 44,50 m2, kancelář o výměře 17,30 m2, zádveří o výměře 5,70 m2, zasedací místnost o výměře 33,00 m2, sklad o výměře 4,00 m2, koupelna s WC o výměře 5,90 m2, kancelář o výměře 24,80 m2, chodba o výměře 8,50 m2, chodba o výměře 7,10 m2. Podlahová plocha činí 460,92 m2 Vnitřní omítky: štukové, SDK. Okna jsou v administrativní části plastová s dvojsklem, jinak kovová jednoduchá, v části prostoru včetně žaluzií. Nebytové prostory jsou orientovány na jih, východ. Vybavení koupelny tvoří sprchové kouty, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. V objektu jsou dýhované plné dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou plastové. Do výrobní části automaticky otevíraná zateplená vrata. Vybavení kuchyně chybí. V objektu je použita tato osvětlovací technika: bodová svítidla, zářivková svítidla. V místnostech je položena keramická dlažba, v kuchyni jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je keramická dlažba. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. Další vybavení tvoří pohybový alarm, odvětrání prostorů ventilátory. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod (poskytovatel s.p. DIAMO), je napojen na kanalizaci v majetku s.p. DIAMO a zdroj plynu je řešen zásobníky. Řešení vytápění v objektu: plynové sahary ve výrobní části, elektrické přímotopy v administrativní části. Ohřev vody je řešen bojlerem. Průmyslový objekt na p.č. st. 892: Průmyslová zděná hala rozdělená zdí na dvě části. První část haly je o výměře 153,52 m2 a druhá část haly je o výměře 257,02 m2. K původní hale byla přistavěna dílna (stříkárna) o výměře 43,47 m2 a sklad o výměře 18,36 m2. Podlahová plocha činí 472,37 m2 Stavba má jedno nadzemní podlaží o světlé výšce 5,9 m a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří plech s nátěrem a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Objekt má vnější vápenocementové omítky a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven v rámci výstavby pomocných provozů Československého uranového průmyslu (nástupní organizace DIAMO s.p.) v roce 1980. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Stav objektu je dobrý. Vnitřní omítky: vápenocementové. Okna kovová jednoduchá V objektu jsou dvoje ocelová vrata. V objektu je použita tato osvětlovací technika: zářivková svítidla. V objektu je na podlaze cementový potěr. Další odvětrání prostorů ventilátory. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Řešení vytápění v objektu: plynové sahary. K východní straně objektu je přimknut malý venkovní sklad pro technické plyny. Plechový sklad na p.č.1587/56: Jedná se o částečně zděný (z poloviny) a částečně ocelový skládek o výměře 63,00 m2 se sedlovou střechou. Krytinu tvoří ocelový plech, na podlaze je položen ocelový plech. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Na pozemku, který z velké části tvoří asfaltové plochy, se nenacházejí trvalé porosty (místy jsou nálety břízy) a oplocení tvoří plot z vlnitého plechu. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je přes soukromý pozemek cizího subjektu - zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu. Objekty jsou postaveny v části, která není stavebně srostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci