Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 168019003, Nejvyšší podání 255.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 2 + 1 Bukovany

Byt

ID
168019
Číslo jednací
168019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-11 14:45:00
Ukončení dražby
2020-03-11 16:15:03
Odhadní cena
300.000 CZK
Nejnižší podání
150.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 3039/137046 na nemovitostech: pozemek parc. č. 90- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 112, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 90 pozemek parc. č. 91- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 111, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 91 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 485 pro katastrální území Bukovany u Sokolova 2.- podíl o velikosti 3038/137046 na nemovitostech: pozemek parc. č. 90- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 112, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 90 pozemek parc. č. 91- zastavěná plocha a nádvoří (215 m2), součástí je stavba: Bukovany, č.p. 111, byt.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 91 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 485 pro katastrální území Bukovany u Sokolova

Jedná se o podíly na domě č. p. 111 a č. p. 112. S podíly je spojeno právo užívání bytu č. 4 v části domu č. p. 112. Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží domu a má tyto místnosti o podlahových plochách: kuchyň (8,68 m2), předsíň (5,66 m2), WC (1,04 m2), koupelna (2,26 m2), pokoj (20,95 m2), pokoj (13, 49 m2), balkon (1,98 m2), celkem: 54, 06 m2. Jedná se o typizovaný vícebytový panelový dům z 60. let 20. století. Nedošlo k žádným zásadním rekonstrukcím. Byla pouze vyměněna původní krytina střechy z pálených tašek za šablony z hliníkového plechu, ocelové potrubní rozvody vody byly nahrazeny plastovými trubkami, původní dřevěná zdvojená okna nahradila okna plastová. Zadní strana fasády byla nově barevně natřena. Bytová jádra včetně všech instalací a vnitřní vybavení bytů dožívají. Ve dvojdomě je celkem 22 bytů převážně velikosti 1 + 2 s úplným příslušenstvím.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci