Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 158019003, Nejvyšší podání 59.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chlum Svaté Maří- podíl 4/8

Rodinný dům

ID
158019
Číslo jednací
158019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-11 14:30:00
Ukončení dražby
2020-03-11 19:20:05
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 4/8 na nemovitostech pozemek parc.č. 365- zastavěná plocha a nádvoří (152 m2), součástí je stavba: Chlum Svaté Maří, č.p. 40, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc. č. 365, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví č. 49 pro katastrální území Chlum Svaté Maří.

Zděný, přízemní, volně stojící dům, napojený na EL, s přístupem a příjezdem z průjezdní silnice obcí. Dům ve velmi špatném technickém stavu. Zastavěná plocha cca 83 m2, užitková plocha 66 m2. Dům se blíží k demolici- vyboulené štítové zdivo, trhliny ve zdivu, bez většiny podlah, bez části zárubní i dveří, nefunkční umyvadlo, poškozená krytina.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci