Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Osobní automobil Škoda Fabia, pozemek Dobrčice

Dopravní prostředky

ID
13020
Číslo jednací
13020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-18 14:15:00
Ukončení dražby
2020-03-18 14:15:00
Odhadní cena
18.000 CZK
Nejnižší podání
9.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
1.- osobní automobil zn. Škoda Fabia, r.v. 2002, RZ 5U2 2192 2. - pozemek parc.č. 39/2- ostatní plocha (69 m2), zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 225 pro katastrální území Dobrčice u Skršína.

Osobní automobil, barva: modrá- metal. Další informace v TP. Auto se nachází na odstavném parkovišti Městské policie v Mostě, v ul. Pionýrů. Klíče nejsou k dispozici. Ve zprávě MP Most je uvedeno, že je poškozeno – levý přední blatník. Pozemek čís. parcely 39/2, k.ú. Dobrčice u Skršína, je v katastru nemovitostí evidovaný v druhu ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha a způsobem ochrany rozsáhlé chráněné území. Jedná se o nezastavěný pozemek, mírně svažitý, výměry 69 m2, nyní bez využití, připomínající veřejné prostranství. Pozemek je přímo přístupný z veřejné komunikace. Pozemek se v územním plánu obce Skršín nachází v části označené BV – plocha bydlení – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci