Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 179019005, Nejvyšší podání 153.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Chata Brandlín- podíl 1/2, prstýnek

Rekreační objekt

ID
179019
Číslo jednací
179019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-11 14:00:00
Ukončení dražby
2020-03-11 15:20:05
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 121- zastavěná plocha a nádvoří (51 m2), součástí je stavba Brandlín, č. e. 2, rodinná rekreace, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 121 pozemek parc.č. 443/1- zahrada (1586 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 231 pro katastrální území Brandlín. 2.- 1 ks prstýnek- bez hodnoty

Rekreační objekt je samostatně stojící stavba, má jedno nadzemní podlaží, patrně bez podsklepení, s půdou. Stáří objektu není známo a nebylo dohledáno, dle použitých konstrukčních prvků a současného stavebně-technického stavu je odhadováno na cca 60 a více roků. Stavebně-technický stav lze hodnotit spíše jako špatný – střešní konstrukce je viditelně poškozena, štíty jsou poškozené, celkově se údržba objektu jeví jako zcela zanedbaná. Předpokládá se nutnost provedení rekonstrukce. Konstrukce objektu je dřevěná na kamenném základu, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška. Klempířské prvky jsou plechové. Úprava vnějších povrchů je řešena pouze nátěrem. Vstupní dveře jsou dřevěné, okna dřevěná s okenicemi. Vytápění je řešeno pravděpodobně lokálně. Odhadovaná podlahová plocha objektu činí asi 35 m2. Objekt není patrně napojen na žádné inženýrské sítě. Na pozemku parc. č. st. 121 se nachází stavba výše popsaného rekreačního objektu. Pozemek parc. č. 443/1 o nepravidelném tvaru tvoří zahradu se vzrostlými stromy, která je oplocena dřevěným plotem ve špatném stavu. Na pozemku se dále nachází dřevěný sklad, rovněž ve špatném stavu. Samotný pozemek je mírně svažitý až svažitý. Celková výměra pozemků činí 1637 m2. Přístup k objektu je řešen po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá- přímo u objektu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci