Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 162019001, Nejvyšší podání 341.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Martiněves u Libochovic- podíl 1/2

Pozemek

ID
162019
Číslo jednací
162019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-03-04 14:15:00
Ukončení aukce
2020-03-04 14:45:01
Odhadní cena
486.000 CZK
Nabídková cena
341.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět aukce
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 512/11- orná půda (2565 m2) pozemek parc.č. 533- orná půda (1633 m2) pozemek parc.č. 546/3- orná půda (5755 m2) pozemek parc.č. 818/56- orná půda (2772 m2) pozemek parc.č. 818/67- orná půda (6105 m2) pozemek parc.č. 818/91- orná půda (1836 m2) pozemek parc.č. 869/29- orná půda (2549 m2) pozemek parc.č. 872/16- orná půda (7790 m2) pozemek parc.č. 1548/3- ostatní plocha (69 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 73 pro katastrální území Martiněves u Libochovic

Pozemky slouží k zemědělským účelům, celková rozloha pozemku činí 31.074 m2, přepočtená plocha pozemku odpovídající podílu ½ činí 15.537 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy zemědělské - orná půda. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a nejsou oplocený. Jsou hospodářsky obdělávané. Pozemky jsou většinou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes pozemky, které má ve správě Státní pozemkový úřad. Pozemky jsou umístěny ve východní části katastrálního území obce.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu