Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Chabařovice- podíl 1/8

Pozemek

ID
09020
Číslo jednací
09020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-03-04 14:00:00
Ukončení dražby
2020-03-04 14:00:00
Odhadní cena
600 CZK
Nejnižší podání
300 CZK
Minimální příhoz
20 CZK
Jistota
80 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 1570/20- orná půda (288 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 599 pro katastrální území Chabařovice

Zemědělský pozemek.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci