Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 1020001, Nejvyšší podání 35.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Vrbičany u Lovosic a Chotěšov u Vrbičan

Pozemek

ID
01020
Číslo jednací
01020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-26 14:45:00
Ukončení dražby
2020-02-26 15:15:05
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
9.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 136/19- orná půda (2195 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 139 pro katastrální území Vrbičany u Lovosic - pozemek parc.č. 262/1- orná půda (172 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 637 pro katastrální území Chotěšov u Vrbičan.

Jedná se o rovinný pozemek, který je podle dostupných informací zemědělsky obhospodařován. Pozemek je v územním plánu obce Vrbičany veden v části označené ZE – plochy zemědělské. Jedná se o rovinný pozemek, který je pravděpodobně zemědělsky obhospodařován. Pozemek je v územním plánu obce Chotěšov veden v části označené NZ – plochy zemědělské.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci