Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 4020003, Nejvyšší podání 81.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Dašice- podíl 1/4

Pozemek

ID
04020
Číslo jednací
04020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-26 14:00:00
Ukončení dražby
2020-02-26 15:05:05
Odhadní cena
83.000 CZK
Nejnižší podání
41.500 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
13.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 2012/31- orná půda (12289 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na listu vlastnictví č. 247 pro katastrální území Dašice

Pozemek je součástí rozlehlejších zemědělských ploch v nezastavěném území. Jedná se o ornou půdu mírně nadprůměrné kvality. Jedná se o nezastavitelné zemědělské plochy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci