Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 180019017, Nejvyšší podání 166.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Ústí nad Labem, osobní auto zn. Audi A6

Jiná práva

ID
180019
Číslo jednací
180019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-19 15:30:00
Ukončení dražby
2020-02-19 17:20:05
Odhadní cena
53.000 CZK
Nejnižší podání
26.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
1.- budova bez čp/če, garáž na pozemku parc.č. 4302/9 (LV 1- jiný vlastník, pozemek není součástí dražby) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 2623 pro katastrální území Ústí nad Labem 2. - osobní auto zn. Audi A6, registrační značka ULK 95-33

Garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven v 70. letech 20 stol. Základy jsou betonové bez izolace, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je cca 30 cm a strop je pravděpodobně řešen z dřevěných trámů. Má pultovou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou břízolitové a objekt není zateplen. Garáž má zastavěnou plochu 32 m2. Podlahová plocha garáže se dohaduje cca ve výši 25,00 m2. Objekt má pravděpodobně vápenocementové vnitřní omítky. Okno tvoří vyzděné luxfery, vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá, podlaha pravděpodobně betonová. Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie uvažuje se, že je v současné době odpojeno od distribuční sítě. Žádné další sítě se nepředpokládají, ani vytápění objektu. Stav objektu je spíše zanedbaný. Fasáda dožitá, vrata dožitá, střecha pravděpodobně v mezním stavu. Vnitřní omítky, podlaha pravděpodobně funkční – zastaralé. Rozvody elektřiny (pokud jsou k dispozici) se předpokládají dožité. Pozemek, na kterém je stavba garáže postavena, je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Obhlídka nemovitosti byla provedena pouze z vně objektu, objekt uzamčen, stavebnětechnický stav se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, výměra se dohaduje dle plochy zastavěné. Osobní auto zn. Audi je nepojízdné a určené k likvidaci, auto stojí na parkovišti v Ústí nad Labem, Střekově před Obvodním oddělením Policie ČR, Truhlářova ulice. Bez hodnoty.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci