Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Jenčice - podíl 1/2

Pozemek

ID
173019
Číslo jednací
173019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-19 15:15:00
Ukončení dražby
2020-02-19 15:15:00
Odhadní cena
90.000 CZK
Nejnižší podání
45.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
ozemek parc. č. 108- trvalý travní porost (270 m2) pozemek parc. č. 111/2 - orná půda (4659 m2) pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK): pozemek 109- díl 1 včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 231 pro katastrální území Jenčice.

Pozemky slouží k zemědělským účelům, celková rozloha je 4.929 m2 a přepočtenému ½ podílu odpovídá rozloha 2.465 m2. Dle územního plánu je pozemek p.č.111/2 regulován jako - orná půda, pozemek p.č. 108 je regulován v ploše louky a pastviny. Na pozemcích nejsou trvalé porosty a nejsou oplocené. Pozemky jsou mírně svažité. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemky jsou bez staveb.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci