Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 176019006, Nejvyšší podání 167.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek se zemědělskou stavbou Střížovice u Snědovic

Pozemek

ID
176019
Číslo jednací
176019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-19 15:00:00
Ukončení dražby
2020-02-19 16:30:05
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 57- zastavěná plocha a nádvoří (77 m2), součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 57 - pozemek parc.č. 444/2- ostatní plocha (243 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 411 pro katastrální území Střížovice u Snědovic

Nemovitost jsou stavební pozemky s celkovou rozlohou pozemku 320 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - plochy smíšené obytné. Na pozemku nejsou trvalé porosty a oplocení tvoří částečně dřevěný plot v dezolátním stavu. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Nachází se zde zděná stodola v dezolátním stavu o zastavěné ploše 77 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci