Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 166019001, Nejvyšší podání 325.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Brozany nad Ohří

Rodinný dům

ID
166019
Číslo jednací
166019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-19 14:45:00
Ukončení dražby
2020-02-19 15:20:05
Odhadní cena
650.000 CZK
Nejnižší podání
325.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
90.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc. č. st. 105/2- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 173 m2), součástí je stavba: Brozany nad Ohří č. p. 141, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 105/2 - pozemek parc.č. 206/3- ostatní plocha (výměra 392 m2), včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 638 pro katastrální území Brozany nad Ohří.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Stav vnitřních prostor nemovitosti však bylo možné dobře odhadnout na základě vnější prohlídky. Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1900. Základy má kamenné, smíšené, konstrukce objektu je cihlová (s možným podílem kotvic), tloušťka stěn je cca 50 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Na základě zastavěné plochy a vnějších rozměrů objektu lze užitnou plochu domu odhadnout na 84,00 m2. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, avšak zdroj elektrického proudu je v současnosti odpojen. Do objektu je pravděpodobně zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn není zaveden. Vytápění v domě vypadá, že je lokální pomocí kamen. Ohřev vody byl řešen bojlerem. Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy vykazují známky poškození, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je v zadní části strmý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: přístřešek navazující na hlavní stavbu v dezolátním stavu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci