Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 150019003, Nejvyšší podání 68.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Chabařovice - podíl 1/4

Pozemek

ID
150019
Číslo jednací
150019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-01-22 14:15:00
Ukončení dražby
2020-01-22 14:55:05
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na pozemcích: pozemek parc. č. 1643/12- orná půda (4791 m2) pozemek parc. č. 1643/13- orná půda (3612 m2) pozemek parc. č. 1643/20- orná půda (3505 m2) pozemek parc. č. 1643/21- orná půda (1187 m2) pozemek parc. č. 1647/10- vodní plocha (295 m2) pozemek parc. č. 1652/4- trvalý travní porost (3655 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 577 pro katastrální území Chabařovice

Zemědělské pozemky – orná půda, trvalý travní porost a v malé části zamokřená plocha, situované mimo zastavěnou část obce Chabařovice. Pozemky nejsou v současné době zemědělsky užívané, na pozemcích jsou luční traviny s charakterem trvalého travního porostu. Pozemky jsou nevymezenou dílčí součástí pole (louky). Pozemky jsou mírně svažité s dobrým přístupem ze zpevněné obecní cesty. Celková výměra 17 045 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci