Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rozestavěná stavba- rekreační domek Srbice

Rekreační objekt

ID
154019
Číslo jednací
154019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-02-05 14:15:00
Ukončení dražby
2020-02-05 14:15:00
Odhadní cena
1.500.000 CZK
Nejnižší podání
840.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
200.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 319- zastavěná plocha a nádvoří (73 m2), na pozemku stojí stavba: rozestavěná - pozemek parc.č. 54/21- ostatní plocha (219 m2) - pozemek parc.č. 181/4- orná půda (322 m2) - stavba: budova rozestav., na pozemku p. č. st. 319, st. 320 (pozemek parc.č. st. 320- na LV 210- jiný vlastník, není součástí dražby) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 214 pro katastrální území Srbice

Rozestavěná stavba- rekreační domek na parc.st. č. 319 s pozemky a příslušenstvím v osadě Staré Srbice, blízko vodní nádrže Modlany. Stavba stojí částečně na cizím pozemku. Stavba byla zahájena v roce 2010 a je ve stádiu dokončovacích prací, od roku 2011 se na stavbě nepracuje. Rekreační domek je přízemní s podkrovím dispozičně řešený jako 3+1. Některé konstrukce a vybavení jsou poškozeny. Celkový technický stav je zhoršený stejně jako oplocení a pozemek zarostlý náletem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci