Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Teplice- Trnovany- podíl 1/8

Pozemek

ID
144019
Číslo jednací
144019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-12-11 14:00:00
Ukončení dražby
2019-12-11 14:00:00
Odhadní cena
8.000 CZK
Nejnižší podání
5.600 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
-podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1987/2- zahrada (95 m2) pozemek parc. č. 1987/7- zastavěná plocha a nádvoří (2 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 4700 (jiný vlastník, stavba není součástí dražby) pozemek parc. č. 1987/8- ostatní plocha (2 m2) pozemek parc. č. 1988/2- zahrada (62 m2) pozemek parc. č. 1988/9- - zastavěná plocha a nádvoří (2 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 4938 (jiný vlastník, stavba není součástí dražby) včetně součástí a příslušenství

Pozemky se nacházejí na západním okraji města Teplice, v Trnovanech, v ulici Na Zborově, v zástavbě řadových garáží. Souvislou okolní zástavbu tvoří především rodinné domy, jižním směrem navazuje sídlištní lokalita Šanov II. Garáže jsou užívány místními, pronajímání v místě není příliš rozšířené, poloha je mírně odlehlá, za zahradami rodinných domů. Parc.č. 1987/2 k.ú. Teplice – Trnovany o rozloze 95 m2 – pás pozemku tvořící zpevněné nájezdy řadových garáží, proluka/ulička mezi celky řadových garáží a pás za řadovými garážemi sousedící se zahradou rodinného domu, při místním šetení přístupná pouze část do ulice. Parc.č. 1987/7 k.ú. Teplice – Trnovany o rozloze 2 m2 – úzký pruh pozemku zastavěného řadovou garáží, při místním šetření nepřístupný (oploceno brankou). Parc.č. 1987/8 k.ú. Teplice – Trnovany o rozloze 2 m2 – úzký pruh pozemku za řadovou garáží, při místním šetření nepřístupný (oploceno brankou). Parc.č. 1988/2 k.ú. Teplice – Trnovany o rozloze 62 m2 – pás pozemku za řadovými garážemi sousedící se zahradou rodinného domu, při místním šetření nepřístupná (oploceno brankou). Parc.č. 1988/9 k.ú. Teplice – Trnovany o rozloze 2 m2 – úzký pruh pozemku zastavěného řadovou garáží, při místním šetření nepřístupný (oploceno brankou). V dostupné části pozemků nebyly zjištěny trvalé porosty. Pozemky jsou přístupné z ulice Na Zborově ze zpevněné veřejné komunikace. Částečně se jedná o zpevněné plochy – nájezdy ke garážím.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci