Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 142019003, Nejvyšší podání 471.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Křenovice

Rodinný dům

ID
142019
Číslo jednací
142019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-11-20 14:30:00
Ukončení dražby
2019-11-20 16:35:04
Odhadní cena
400.000 CZK
Nejnižší podání
320.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 494- zastavěná plocha a nádvoří (157 m2), součástí je stavba: Křenovice č. p. 128; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 494, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na listu vlastnictví č. 520 pro katastrální území Křenovice u Slavkova

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, odhadované stáří je 80 – 100 let. Dům vykazuje z vnější zcela zanedbanou údržbu – opadaná omítka, vlhké zdivo, praskliny, zvlněná střecha. Po dobu životnosti stavby se nepředpokládají rekonstrukce významnějšího rozsahu. Konstrukce jsou zastaralé. Stavebně-technický stav lze hodnotit jako špatný, s předpokladem celkové rekonstrukce příp. demolice. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je smíšená, stropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Dům má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenné. Jsou zde dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na severozápad. Vchodové dveře jsou dřevěné. Odhadovaná podlahová plocha domu činí asi 35 m2. Připojení na inženýrské sítě nebylo ověřeno, nicméně se předpokládá zavedení elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemek parc. č. 494 o výměře 157 m2 je zastavěn stavbou rodinného domu, částečně tvoří předzahrádku a částečně dvůr, kde se nachází rozestavěná vedlejší stavba. Oplocení dvora tvoří zděný plot. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Stavba rodinného domu nebyla zpřístupněna a ohledání tak proběhlo pouze z veřejně dostupných prostor

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci